Badania i optymalizacja EMC / EMI

Pozytywne przejście badań EMC jest kluczowe do legalnego i bezproblemowego wprowadzenia produktu na rynek. Uczestniczymy w przeprowadzaniu badań konstruktorskich oraz badań finalnych zleconych nam produktów. W czasie badań często okazuje się, że moduł PCB po mimo zastosowania dobrych praktyk i uniwersalnych zasad poprawnego projektowania, przekracza okreslone parametry emisji zakłóceń lub sampo wytwarza zakłócenia elektromagnetyczne. Jesteśmy w stanie na bieżąco wprowadzać konieczne poprawki, co może wiązać się z wymianą pewnych problematycznych elemntów, jak i z koniecznością przeprojektowania obwodów PCB. Często problemy stwarza okablowanie lub same złącza, działając jako zewnętrzne anteny.

Kwestia certyfikacji EMC / CE to bardzo rozbudowany temat i z reguły stwarza dość duże problemy praktyczne. Wszyscy nasi projektanci są dobrze zorientowani w tematyce EMC i wykorzystują firmową wiedze praktyczną zgromadzoną przez wiele lat. W naszych projektach korzystamy ze sprawdzonych producentów komponentów elektronicznych oraz przetestowanych konkretnych typów, które gwarantują minimalizację problemów na późniejszych etapach pracy.

Możliwości współpracy w zakresie badań EMC

 • Badania EMC Kontruktorskie i finalne produktów elektronicznych
 • Projektowanie modułów PCB zgodnie zachowaniem zasad EMC
 • Projektowanie z zachowaniem normy CE "medycznej" ISO 13485
 • Emisje przewodzone
 • ESD - odpornosc na wyładowania elektrostatyczne
 • Zapady zasilania
 • Odporność na zakłócenia impulsowe
 • Badania w komorze bezodbiciowej
 • Emisje zakłóceń do sieci energetycznej
 • Wprowadzanie usprawnien w przypadku emisji zakłóceń z modułów z przetwornicami DC/DC i AC/DC
 • Modyfikacje okablowania i minimalizacja zakłóceń z przewodów przyłączeniowych
 • Dobór odpowiednich złącz pod kątem EMC
 • Filtrowanie i separacja zasilania sieciowego 230V AC od źródeł zakłóceń typu triaki, silniki, elementy indukcyjne
 • Znajdowanie źródeł zakłóceń w modułach PCB i ich minimalizacja lub eliminacja