Konsultacje i ekspertyzy techniczne

Zapewniamy konsultacje technologiczno-projektowe dla elektroniki oraz oprogramowania. Możemy wykonać analizę z materiałów dostarczonych przez klienta, lub też przeanalizować gotowy produkt pod kątem: inżynierskiej poprawności wykonania projektu, zgodności z założeniami, jakości wykonania, jakości zastosowanych cześci, jakości laminatów oraz ogólnej jakości projektu w stosunku do obecnych standardów i wymagań odpowiednich norm z zakresu szeroko pojętej elektorniki.

Wynikiem analizy może być, zaleznie od zleconego zakresu pracy: sprawozdanie w formie elektronicznej lub papierowej, zdjęcia domumentacyjne z opisem, lista problemów i zalecanych poprawek lub bardziej szczegółowe omówienie problemu z wyjasnieniem zagadnień teoretycznych. Możemy pzeprowadzić konstruktorskie badania EMC i przedstawić wyniki wraz z odpowiednim komentażem, napisanym w sposób zwięzły i zrozumiały nawet dla osób nie-technicznych.

Po wykonaniu analizy możemy od razu przejśc do wprowadzenia koniecznych poprawek i modyfikacji lub udzielić wskazówek innej firmie która będzie wykonywać korekty. Nasze duże doświadczenie pozwala wykonać takie prace w sposób sprawny i zapewniający optymalne efekty w postaci ulepszenia i usunięcia wad danego produktu lub projektu. Zapraszamy do skorzystania z naszej zaawansowanej wiedzy technologicznej.