Prototypowanie i debugging Hardware

Do każdego projektu trzeba wykonać fizyczny prototyp lub prototypy przedprodukcyjne. Tylko taka metoda pozwoli wszytko należycie sprawdzić. Symulacje komputerowe nie są do końca zgodne z fizycznym stanem. Zależnie od komplikacji i rozbudowania produktu, często istnieje konieczność wykonania kilku iteracji, zanim uzyskamy satysfakcjonujący efekt. Na prototypowe moduły nanosimy poprawki, badamy je w laboratorium po kątem funkcjonalności i zgodności z założeniami. Spisujemy uwagi, konsultujemy z klientem. Wprowadzamy ulepszenia. Są to przeważnie modyfikacje w postaci modyfikacji przebiegu ścieżek na PCB, zmiana ułożenia połączeń, dobór innych analogicznych elementów, dobór wartości rezystorów, cewek i kondensatorów. Często też podczas badań EMC okazuje się, że elementy nie zachowują swoich katalogowych parametrów lub wykazują dodatkowe, negatywne cechy. To ostatni moment na wprowadzenie ulepszeń. Na tym etapie nie wprowadzamy zmian w specyfikacji funkcjonalnośąci urządzenia.

Oprogramowanie również często wymaga zmian i to co zostało na początku ustalone, potem w praktyce może okazać się częściowo błędne lub nie do końca współpracować ze sprzętem.

Wprowadzone modyfikacje przenosimy do programu projektowego EDA, uzyskując w ten sposób projekt modułu wolny od błędów, możliwy do odtworzenia w produkcji seryjnej. Nasze duże dosiadczenie i sukcesywne wieloletnie opisywanie problemów, zbieranie wniosków z wcześniejzych produktów oraz ciągłe doskonalenie zespołu i procedur - pozwala nam sprawnie prototypować i debugować. Dzięki temu oszczędzamy czas i ograniczamy do minimum liczbę modyfikacji.